Туристичка организација општине Кучево

Јавна установа Туристичка организација Кучево основана је са идејом да обавља послове
развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Кучево.
Ово укључује активности као што су:

– Подстицај изградње и уређења туристичке инфраструктуре на подручју општине
Кучево
– Информативно – пропагандна делатност
– Промоција туристичке понуде општине Кучево
– Пружање свих информација везано за смештајне капацитете, цене услуга,
комуникације и туристичке локалитете
– Припрема и организација туристичких манифестација заједно са другим субјектима
општине Кучево;
– Сарадња са органима локалне самоуправе у циљу доношења и спровођења
локалних мера за побољшање услова боравка туриста;
– Координација сопствених планова и програма рада са активностима Министарства
трговине, туризма и услуга и Туристичке организације Србије;

Циљ активности Туристичке организације Кучево јесте да се постојећи туристички
потенцијали (културно – историјско наслеђе, очувана природа – природне реткости, вода,
ваздух, храна, и сл.), трансформишу у активну туристичку понуду општине Кучево.
Наши циљеви иду у корак са Програмом развоја туризма општине Кучево и са Маркетинг
стратегијом развоја туризма општине Кучево, планским документима које је усвојила
Скупштина општине Кучево.
Основни принципи на којима базирамо маркетиншко позиционирање туристичке понуде
су:
– Испратити кључне туристичке трендове;
– Испратити нове трендове у начину промоције;
– Испратити нове типове смештаја и савремене мотиве путовања;

Визија Туристичке организације Кучево је да општина Кучево постане једна од водећих
туристичких дестинација у овом делу Србије и шире, која на основу свог богатог културно
историјског наслеђа, препознатљивих природних лепота које се огледају у многобројним
пећинама, врелима, водопадима, као и значајног потенцијала за развој агро туризма,
привлачи бројне домаће и стране госте. Приликом промоције туристичког производа
ослањаће се на велики број Кучевљана који живе и раде у иностранству.

Наша мисија је промоција Кучева и околине као атрактивне дестинације, очување и
развој туристичких, културних и пословних вредности и потенцијала општине, како би
Кучево постало конкурентна и препознатљива дестинација Источне, а и целе Србије.