Звишка потајница

Звишка потајница је редак природни феномен. Потајнице представљају крашке изворе, код којих се, наизменично, у кратком периоду смењују интервали истицања воде до потпуног пресушивања, уз чудне, карактеристичне звуке, што читавом процесу даје тајанствен, готово мистичан карактер. У свету их има свега 30, а у Србији 4.

Међутим, услед вишегодишњег минирања у оближњем каменолому, дошло је до поремећаја механизма рада Звишке потајнице, извор је знатно ослабио а интервали између два појављивања воде веома продужени. Завод за заштиту природе Србије је 2017. године започео испитивање стања потајнице ради израде извештаја у погледу мера за њено санирање  и евентуално довођење у првобитно стање. Звишка потајница се налази у непосредној близини државног пута 33,  IБ реда: Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин.

Напомена: За сада овај објекат представља само туристички потенцијал који на реализацију чека повољнију прилику.