"Краку Лу Јордан" - Археометалуршки антички комплекс из III века н.е.

Археолошко налазиште Краку Лу Јордан се налази у атару села Бродица, 14 км источно од Кучева, на ушћу Бродичке реке у Пек, 250 м од магистралног пута Пожаревац – Кучево – Неготин и непосредно поред железничке пруге Београд –  Пожаревац – Кучево – Зајечар.

Ар­хе­о­ло­шка ис­тра­жи­ва­ња, којима је руководио Археолошки институт Београд, започела су 1971. го­ди­не и уз мање прекиде трајала су до 1987. године. Откривени грађевински делови утврђења су конзервисани.

У питању је јединствени археометалуршки центар из римског периода, који је од средине III века н. е. па до краја IV века н.е. био у функцији  металургије злата, сребра, бакра и гвожђа. Утврђење је припадало римској металуршкој области Metalla Aureliana, тако да је долина реке Пек у касноантичком периоду представљала регион од великог економског значаја. Налазиште је посебно значајан споменик културе у домену историје металургије и један од ретких у Европи.

Археолошко налазиште чини античко утврђење и заштићена околина од 19 ha. Утврђење је смештено на јужној падини уског узвишења са стрмим странама, чији бедеми прате конфигурацију тла. Зидови су изграђени од ломљеног камена, шкриљца, који је везиван кречним малтером са додатком речног песка и шљунка. Унутар бедема налазиле су се радионице са пећима, просторије за припрему жара и просторије у којима су били смештени рудари и прерађивачи руда.

Од покретног археолошког материјала пронађене су алатке, жрвњеви, жишци на високом постољу за осветљавање просторија, новац као и делови керамичког посуђа за припрему хране. Откривене су четири велике посуде-питоси у којима је топљена руда. Све ово се данас чува у Музеју рударства и металургије из Бора.  Могуће је да је у утврђењу постојала и ковачница, у којој је од метала добијеног прерадом израђиван готов производ као што су бакарне лампе и сл. Са туристичког аспекта ово је веома интересантан објекат, због чега су у плану активности на његовом уређењу.

Околна природа је незагађена, са питомим пропланцима и брзим, бистрим планинским речицама. Такође, у близини (11 км) је и Дубочка пећина.

Одлуком Владе Републике Србије, Краку лу Јордан је 1983. године добио статус Културног добра од изузетног значаја. Осим њега, од античких археолошких налазишта у Браничевском округу овај статус има једино Виминацијум.

За сада, Туристичка организација ,,Кучево” Кучево још увек не организује посете налазишту. Верујемо да би Краку лу Јордан, након адекватног уређења, поста занимљив и за бројне ђачке екскурзије које се организују у правцу Ђердапа. Тренутно, услед недостатка финансијских средстава, одржавање налазишта се не обавља редовно, тако да су остаци бедема и грађевина обрасли вегетацијом.