Језера

Кучајнско језеро 

Кучајнско језеро је вештачка хидро акумулација, која је изграђена на Кучајнској реци, левој притоци Пека. У близини језера се налазе остаци римских и српских средњевековних рудника сребра и злата, затим остаци започете али никад завршене фабрике оружја, као и помало заборављено и запуштено градско излетиште ”Платан”.

Кучајнско језеро са околном природом може постати пријатно место за излете и камповање али је претходно неопходно његово одмуљавање, као и уклањање дивље депоније која додатно одбија посетиоце.  Језеро се налази непосредно изнад села Кучајна, крај асфалтног пута према пећинама “Равништарка” и “Церемошња”.  Кучајнско језеро је од центра Кучева  удаљено 5 км.

Језера у Нересници – засеок Лунка

Настала су између два Светска рата ископавањем златоносног песка из приобаља Пека. Налазе се дуж десне обале Пека, између Кучева и Нереснице.

У близини, на супротној обали Пека је и извор минералне воде  ’’Дубока’’. Језера са околином су неуређена и у већој мери зарушена, али за излетнике са скромнијим прохтевима могу бити интересантна. Од Кучева језера су удаљена од три до пет километара.