Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Овим правилником ближе се уређује начин планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Туристичке организације „Кучево“ Кучево.

Правилником се уређује начин обављања послова јавних набавки у складу са  законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Документ у целости можете преузети кликом на линк испод.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ИСТРАЖИТЕ ВИШЕ