Turistička organizacija Kučevo

Pećina Ravništarka

Pećina ”Ravništarka” se nalazi u neposrednoj blizini pećine ”Ceremošnja”, u ataru sela Ravnište. Za turističke posete je potpuno uređena 2007. godine. Do pećine se stiže asfaltnim putem za selo Ceremošnja, s tim što se na 9 – tom kilometru od Kučeva skreće prema selu Ravnište i putuje još 3 kilometra. Kao i pećina Ceremošnja, i pećina Ravništarka je 2007. godine proglašena za Zaštićeno prirodno dobro, odnosno Spomenik prirode a Turistička organizacija Kučevo za njenog upravljača.

Na platou iznad pećine nalazi se restoran sa pet brvnara – apartmana tipa studio. Planinske biciklističko-pešačke staze u okolini, sa lepim vidikovcima pored kojih prolaze, pogodne su za aktivan odmor u prirodi.

Info centar 'Ravništarka', Ravnište

Ravništarka spada u red velikih pećina Srbije. Glavni pećinski kanal dugačak je 501,5.metara, dok je ukupna dužina svih pećinskih kanala preko 600 metara. Dužina turističke staze kroz pećinu iznosi 550. metara. Kroz Ravništarku protiče potok Ponorac, koji izvire 2. km. uzvodno u znatno manjoj, Bisinoj pećini.

Mada je pećinu Ravništarku još 1894 godine posetio čuveni srpski geograf i naučnik Jovan Cvijić, i on je, kao i lokalni meštani ušao samo u pristupačni, ulazni deo pećine (60- 80m).  ’’Ravništarka’’ je zaista otkrivena skoro sto godina kasnije (1980.), kada su dva radoznala i odvažna seoska dečaka prešli pećinu od početka do kraja. Ostaće tajna kako su se dečaci izborili sa opasnim muljevitim virovima pećinske ponornice i sa sopstvenim strahom. Kada se pročulo da je ”Savina pećina”, kako se u to vreme pećina zvala, dugačka pećina bogata pećinskim nakitom, speleolozima je ostalo jedino da krenu dečjim tragom.

Pećinski nakit Ravništarke je po lepoti ravan onom u Ceremošnji. Za razliku od Ceremošnje, koja je u suštini skup nekoliko velikih dvorana, Ravništarka ima samo jednu pećinsku dvoranu – ’’Crni Dvorac’’. Pečat Ravništarki daje njen glavni kanal, koji liči na gigantski tunel bogato ukrašen najraznovrsnijim pećinskim nakitom. Od figura, posebno se izdvajaju Šarac kraljevića Marka, Glavonje i Lepa Ravništarka, koja je ujedno i amblem pećine.

Speleološke karakteristike

Kao aktivna rečna pećina, Ravništarka je siromašna podnim nakitom, ali zato vrlo bogata tavaničnim i zidnim nakitom. U pećini je temperatura 8 – 10 stepena. Ulaz u pećinu se nalazi na nadmorskoj visini od 406,6 m. U morfospeleološkom pogledu, u Ravništarki je izdvojeno 9 celina:

 • Savin kanal. Počinje od ulaza u pećinu, dugačak je 88 m i siromašan je pećinskim nakitom.
 • Omladinski kanal. Dugačak je 72,5 m, a od pećinskog nakita posebno se izdvaja: Rudonja – masivna bigrena polulopta i Odžaklija – prostran saliv koji liči na otvoreno ognjište u starim seoskim kućama.
 • Labudovo jezero.  Dužina iznosi 126,5 m. Ova celina je dobila ime po malom jezeru i figuri u njemu, koja liči na labuda. Posebno su lepa dva stuba nazvana Vile jezerkinje. Lepotom se izdvaja i Harfa –  sklop draperija i stalagmita koji podseća na ovaj instrument.  Pažnju privlači i Vitez oklopnik – masivni stalagmit, rđaste boje. Ipak, posebno se izdvaja amblem pećine, Lepa Ravništarka – vanredno oblikovan sistem zidnih ukrasa od belog kristalnog kalcita.
 • Beli dvorac. Ovaj deo glavnog kanala predstavlja omanju dvoranu sa nekoliko upečatljivih pećinskih ukrasa. Beli dvorac je dugačak 37 m, a sa sporednim kanalom 44 m. Naziv ”Beli dvorac” je dobio jer neodoljivo podseća na građevine iz bajke. Snežnobela tavanica sa koje visi šuma masivnih stalaktita, od kojih mnogi prelaze dužinu od 6 m, ostavlja vrlo snažan utisak. Posebno je lep Snežanin balkon – snežnobela školjka koja počinje na visini od 3,5 m. U drugom delu Belog dvorca nalazi se Šarac kraljevića Marka – figura koja podseća na konja koji lebdi pod tavanicom.
 • Leopardov kanal. Dugačak je 16,5 m i nastavlja se na Beli dvorac. Ime je dobio po čudnim šarama na tavanici i zidovima, koje asociraju na leopardovo krzno. Ovde se nalazi Devičanski kladenac, interesantna morfološko-hidrografska pojava. U pitanju je izvor iz koga kroz uzanu pukotinu, pod pritiskom izbija voda vertikalno i šišti, rasprskavajući se o stenu iznad sebe. Izvor je aktivan samo  u vlažnom periodu godine (do sredine proleća).
 • Crni dvorac, koji je dugačak 43 m, predstavlja klasičnu pećinsku dvoranu, širine do 20 m. i visine 12 m. Dobio je ime po crnim stenama, koje su na pojedinim pravcima prošarane belim kalcitnim oblicima. U Crnom dvorcu se nalazi jedna vrlo lepa kompozicija nazvana Ikonostas, prava čipka u kamenu – snežnobeli nakit svih vrsta na crnoj podlozi. Ispred Ikonostasa nalazi se figura nazvana Iguman jer neodoljivo podseća na monaha koji drži propoved.
 • Izvorski kanal. Dugačak je 72 m. Pažnju privlači prirodni most na kome je profil neobične figure, izgledom negde između profila slona i miša. Zatim se nailazi na Glavonje – grupu stalagmita neobičnog oblika koje nadkriljuje vanredno izatkana pećinska draperija. Iza nje, skrivana, gotovo iznad same vode lebdi Bundeva, bigreni saliv koji podseća upravo na bundevu.
 • Mali beli dvorac. To je slepi kanal, dugačak 17 metara koji ima oblik manje dvorane. Posebna je lepa grupa stalagmita i stalaktita nazvana Zbeg.
 • Dušanove galerije. Poslednja celina Ravništarke. Dobila je ime po Dušanu Nedeljkoviću, čoveku zaslužnom za izgradnju puteva i druge ifrastrukture, čime su pećine Ceremošnja i Ravništarka postale dostupne posetiocima. Dušanove galerije predstavljaju stariji, suvi pećinski sistem koji se dodiruje sa glavnim pećinskim kanalom. Prvih 15. metara predstavlja jedan kanal, koji se zatim razdvaja na dva kanala, od kojih se levim, dužim kanalom (40.metara) stiže do izlaza iz pećine.

Galerija fotografija

 • Lepa Ravništarka - amblem pećine Ravništarka
 • Labudovo jezero
 • Glavonje
 • Iguman
 • Ikonastas
 • Šarac Kraljevića Marka
 • Zgrada Info centra - Ravništarka
 • Restoran kod Ravništarke
 • Restoranska letnja bašta
 • Ulaz u pećinu Ravništarka