Turistička organizacija Kučevo

Pećina Ceremošnja

Pećina Ceremošnja se nalazi na severoistočnim obroncima Homoljskih planina, na nadmorskoj visini od 533 m, u podnožju njihovog najvišeg vrha, Velikog štubeja (940 m). U blizini je selo Ceremošnja, po kome je pećina i dobila ime. Za turističke posete je uređena 1980. godine. Ukupna dužina do sada istraženih pećinskih kanala je 775,5 m, dok je dužina turističke staze 431m. Pored pećine se nalazi restoran sa tradicionalnom kuhinjom Homolja.

Pećina ”Ceremošnja” je 2007. godine dobila status Zaštićenog prirodnog dobra (zaštićeno područje – spomenik prirode) a Turistička organizacija Kučevo je određena za njenog upravljača. Pećina Ceremošnja je udaljena od Kučeva 15 kilometara i do nje vodi asfaltni put.

Po bogatstvu nakita, pećina Ceremošnja je jedna od najlepših u Srbiji. Poznata je po velikim dvoranama koje krasi raznovrstan pećinski nakit – stalaktiti, stalagmiti, pećinski stubovi, draperije, okamenjeni vodopadi, galerije i td.

Okolina pećine je veoma lepa. Na rastojanju od samo nekoliko kilometara turisti mogu videti više zanimljivih lokaliteta, kao što su Bigar pećina, Golubanjska pećina, vodopad Siga, Veliki štubej – najviši vrh Homoljskih planina (940m), Životina vodenica, Dragoslavljev salaš, itd. U blizini je i pećina Ravništarka.

Morfološke osobine

U morfospeleološkom pogledu u pećini ”Ceremošnja” izdvajaju se 5 prirodnih celina:

 1. Ulazni kanal;
 2. Dvorana ’’Arena’’;
 3. Ponorska dvorana;
 4. Andezitska dvorana;
 5. Južni kanal;
 1. Ulazni kanal. Dugačak je 87 m i obuhvata deo od ulaza u pećinu do dvorane ”Arena”. Ulazni kanal je siromašan nakitom.
 2. Dvorana ’’Arena’’. To je najveća i najatraktivnija dvorana Ceremošnje. Dvorana je nepravilno kružnog obima i veoma podseća na amfiteatre starog Rima, tako da je ime ”Arena” za nju vrlo prikladno.
  Dvorana ''Arena'' severni deoŠirina dvorane kreće se od 40-50 m, a visina od 20-24 m. Pećinski nakit u Areni je vrhunskog kvaliteta. Posebno se izdvajaju monumentalni oblici:
 • ”Na večnoj straži”- dinamičan pećinski stub, koji je i amblem Ceremošnje
 • ’’Vodopad’’ – masivni kalcitni kaskadni stub, visok preko 10m
 • ’’Lepa Vlajna’’ – lepršavi snežno beli stub od kristalnog, iskričavo belog kalcita koji simbolizuje ženu ovog podneblja.
 • U blizini je i stalagmit ”Mladoženja”, i čudno srasla dva pećinska stuba ”Drugovi”.
  Ukupna dužina sistema Arene iznosi 105m.
  Dvorana ''Arena'' zapadni deo
 1. Ponorska dvorana. U nju se ulazi iz Arene kroz otvor u visokom pregradnom draperijskom zidu. Otvor je nazvan ”Dveri”, jer veoma podseća na oltarske dveri. Ponorska dvorana je dobila ime po levkastom ponoru koji se u njoj nalazi. Dvorana je dugačka 36 m a široka 18 m. U mnoštvu nakita, kao raritet izdvaja se ”Raspukla sfera – ogromna polulopta od trakastog bigra, različito obojenog, ispucala i sa odvojenim sfernim komadima. Poluprečnik ove lopte kreće se od 3,5 do 4,0 m.
  Dužina sistema Ponorske dvorane iznosi 99 m.
 2. Andezitska dvorana. U nju se ulazi iz Arene širokim hodnikom. Ime je dobila po Andezitu, vulkanskoj eruptivnoj steni, koja je u osnovi čitave dvorane. Dvorana je eliptičnog oblika, dugačka 60 m a široka 15-20 m. U Andezitskoj dvorani se nalazi nekoliko atraktivnih grupa nakita, pri čemu se izdvajaju ’’Krajputaši’’- grupa neobičnih stalagmita. Posebno je privlačan snežno beli tavanični nakit.  Ukupna dužina sistema Andezitske dvorane je 76 m.
 3. Južni kanal je poslednji deo pećine Ceremošnje. Kanal počinje na mestu kod Lepe Vlajne u Areni, siromašan je nakitom ali postoji izvestan broj interesantnih oblika. Južni kanal je dugačak 107,7 m, a sa kratkim slepim kanalima 172 m.
  Na južni kanal se nastavljaju dva dugačka, nešto uža istočna kanala. Na kraju prvog od ova dva kanala je i izlazni otvor iz pećine.
  Turistička staza u Ceremošnji je jednosmerna, kružna, što pruža najpovoljnije uslove za turističko korišćenje pećine.

Klimatske karakteristike

S obzirom da je pećina Ceremošnja pećina ponorskog tipa i da je otvorena, ona trpi spoljašnje uticaje. U zimskom periodu temperatura iznosi 6 stepeni a relativna vlažnost vazduha 78% a u letnjem periodu 72 % vlažnosti. U Ceremošnji nema strujanja vazduha.

Arheološke karakteristike

U pećini su pronađeni ostaci pećinskog medveda koji je živeo pre oko 100.000 godina. Istraživanje je izvršio dr Branko Gavela.

Tajna pećine Ceremošnja

U pećinu uvire Strugarski potok i nestaje u pećinskom ponoru. Posle 1. km podzemnog toka ponovo izbija na površinu kao jako vrelo iz obližnje Bigar pećine. Pretpostavlja se da između ove dve pećine postoji pećinski sistem dugačak nekoliko kilometara. Ovde se misli na stariji sistem pećinskih kanala koji je u prošlosti izlazio ispod kraškog obluka na oko 20-30 metara iznad Bigar pećine, a ne na današnji, mlađi rečni horizont kojim teče Strugarski potok.

Uostalom, zna se da je na ovom mestu u prošlosti postojao pećinski ulaz koga su meštani zatrpali da u njega ne bi upadala stoka.

Planirani radovi na povezivanju ove dve pećine pokazaće o čemu se ustvari radi.

Veliki štubej – najviši vrh Homoljskih planina (940 m) i okolni vidikovci

Pećina Ceremošnja se nalazi na obroncima planinskog bila zvanog Fik. Njegova najviša tačka je Veliki štubej, najviši vrh Homoljskih planina (940 m. n. v.). Na padinama Fika su i Bigar pećina, Golubanjska pećina, zatim vodopad Siga…

Pogled na 'Veliki štubej' sa uzvišenja iznad pećine Ravništarka

Sa Velikog štubeja, a posebno sa nekoliko vidikovaca u blizini (Čuček, Stenjak…) pruža se nezaboravan pogled na planinske vrhove istočne Srbije, ravno Pomoravlje, talasastu Šumadiju i vrhove Južnih karpata u susednoj Rumuniji.

Planinarska društva redovno koriste planinarsku stazu pećina Ravništarka – pećina Cereomošnja koja vodi preko Velikog štubeja. Od kada je za turističke posete osposobljena pećina Ravništarka, ovo je jedna od najprivlačnijih pešačko-planinarskih staza u Srbiji. Staza je dugačka 14 km.

Galerija fotografija

 • Pećina Ceremošnja
 • Pećina Ceremošnja
 • Pećinski nakit iz Ponorske dvorane
 • Amblem Ceremošnje - Na večnoj straži