Turistička organizacija Kučevo

Opština Kučevo

Geografski položaj i teritorija

Opština Kučevo se nalazi u severoistočnoj Srbiji. Zahvata srednji i deo donjeg toka reke Pek. U administrativnom pogledu pripada Braničevskom okrugu. Opština Kučevo zahvata površinu od 721km2.

Mapa Opštine Kučevo

Reljef

U pogledu reljefa, teritorija opštine Kučevo se sastoji iz ravničarskog i brdsko-planinskog dela. Ravničarski deo obuhvata Zvišku kotlinu i  južni deo Braničeva ( deo donjeg toka Peka), dok brdsko-planinski  deo obuhvata šumovite predele Zviških planina, Severnog Kučaja i severozapadne obronke Homoljskih planina.

Zviška kotlina – Sa severa i istoka je oivičena Zviškim planinama i Severnim Kučajem, sa juga Homoljskim planinama, a sa zapada Kaonskom klisurom, iza koje kod sela Lješnica počinje ravničarsko Braničevo. U donjem delu Zviške kotline, ispred ulaska Peka u Kaonsku klisuru nalazi se i varošica Kučevo.

Brdsko-planinski deo – Obuhvata predele sa nadmorskom visinom od 250 m do 940 m i zahvata dve trećine opštine Kučevo. Raščlanjen je rečnim dolinama i blago se spušta u Zvišku kotlinu i Braničevo. Od planina, po lepoti pejzaža i bogatstvu flore i faune, posebno se izdvajaju Homoljske planine (940 m).

Saobraćajnice

Teritoriju opštine presecaju paralelno po dužini reka Pek i dve značajne saobraćajnice: Državni put 33, prvog B reda: Veza sa Državnim putem A1 – Požarevac – Majdanpek – Negotin – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje) i železnička pruga Beograd – Požarevac – Majdanpek – Bor – Zaječar.

Reke

Pek je najveća reka u opštini Kučevo. Njegove pritoke presecaju poprečno opštinsku teritoriju. Najveće su: Železnička reka, Brodica, Dubočka reka, Gložana, Komša, Bukovska reka, Ševička reka, Kučajnska reka i Rakovobarska reka ( u donjem toku poznata pod imenom Dajša).

Stanovništvo

Prema popisu iz 2011. godine opština Kučevo je u ukupno 26 naselja imala 22.290. stanovnika. Međutim, zbog značajnog dela stanovništva koje živi i radi u inostranstvu, broj stalnih stanovnika u opštini je bio znatno manji (15.490).

Najveće naselje u opštini je grad Kučevo, (164. m.n.v.) sa 4.823 stanovnika, od čega je u Kučevu 2011. godine stalno živelo 3.950 stanovnika. Grad Kučevo je istovremeno administrativni, kulturni i privredni centar opštine Kučevo. Drugo po veličini naselje je selo Neresnica sa 2.781 stanovnika, od čega je u Neresnici 2011. godine stalno živelo 1.946 stanovnika. Od ostalih naselja, kao jak trgovački i poljoprivredni centar ističe se selo Rabrovo.

Privreda

Zbog obilja kvalitetne sirovine, najbolje uslove za razvoj imaju drvna industija i industijska prerada kamena.  Takođe, važna privredna grana ovog kraja  je poljoprivreda, posebno stočarstvo, s obzirom na velike površine pod kvalitetnim pašnjacima.

Turizam

U pogledu turizma, okosnicu razvoja čine očuvana prirodna bogatstva (pećine, šume, čisti vodotokovi i mineralne vode), zanimljivi narodni običaji i manifestacije sa dugom tradicijom, kao i bogato arheološko nasleđe. U Kučevu postoje savremeni sportsko-rekreativni objekti, kao i moderan hotel ”Rudnik”, što je dodatna pogodnost za razvoj turizma ovog kraja.