Turistička organizacija Kučevo

Turistička organizacija “Kučevo” Kučevo

Turistička organizacija ”Kučevo” Kučevo osnovana je 2002. godine kao javna ustanova čija je osnovna delatnost razvoj i unapređenje turizma na području opštine Kučevo.

Ovo uključuje aktivnosti kao što su:

  • Podsticaj izgradnje i uređenja turističke infrastrukture na području opštine Kučevo;
  • Informativno – propagandna delatnost (izrada turističkih prospekata, brošura i flajera,  cd prezentacija turističkih vrednosti opštine Kučevo i sl.);
  • Promocija turističke ponude opštine Kučevo na turističkim sajmovima, putem sredstava javnog informisanja – TV, radio, štampa, internet i na druge adekvatne načine;
  • Pružanje svih informacija vezano za smeštajne kapacitete, cene usluga, komunikacije i turističke lokalitete;
  • Priprema i organizacija turističkih manifestacija zajedno sa drugim subjektima opštine Kučevo;
  • Koordinacija sopstvenih planova i programa rada sa aktivnostima Ministarstva trgovine, turizma i usluga i Turističke organizacije Srbije (TOS);

Cilj Turističke organizacije “Kučevo” Kučevo jeste da se postojeći turistički potencijali (kulturno – istorijsko nasleđe, očuvana priroda – prirodne retkosti, voda, vazduh, hrana, i sl.) transformišu u aktivnu turističku  ponudu opštine Kučevo, koja će se što uspešnije predstaviti na turističkom tržištu Srbije, pa i šire.