Туристичка организација Кучево

Туристичка организација “Кучево” Кучево

Туристичка организација ”Кучево” Кучево основана је 2002. године као јавна установа чија је основна делатност развој и унапређење туризма на подручју општине Кучево.

Ово укључује активности као што су:

  • Подстицај изградње и уређења туристичке инфраструктуре на подручју општине Кучево;
  • Информативно – пропагандна делатност (израда туристичких проспеката, брошура и флајера,  цд презентација туристичких вредности општине Кучево и сл.);
  • Промоција туристичке понуде општине Кучево на туристичким сајмовима, путем средстава јавног информисања – ТВ, радио, штампа, интернет и на друге адекватне начине;
  • Пружање свих информација везано за смештајне капацитете, цене услуга, комуникације и туристичке локалитете;
  • Припрема и организација туристичких манифестација заједно са другим субјектима општине Кучево;
  • Координација сопствених планова и програма рада са активностима Министарства трговине, туризма и услуга и Туристичке организације Србије (ТОС);

Циљ Туристичке организације “Кучево” Кучево јесте да се постојећи туристички потенцијали (културно – историјско наслеђе, очувана природа – природне реткости, вода, ваздух, храна, и сл.) трансформишу у активну туристичку  понуду општине Кучево, која ће се што успешније представити на туристичком тржишту Србије, па и шире.