Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

  • поступак јавне набавке мале вредности

Редни број јавне набавке радова: 1р/2016

Кучево: 04.03.2016. године

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ИСТРАЖИТЕ ВИШЕ

Примери добре праксе сеоског туризма

Потенцијали за развој сеоског туризма у нашој општини су велики. Наша села обилују природним лепотама, културно-историјским  знаменитостима, и на њиховом подручју или у непосредној близини

Категоризација угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу

ОБИЛАЗАК ПЕЋИНЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Посете пећини „Равништарка“, у зимском периоду могуће су уз обавезну претходну најаву минимум сат времена унапред или 24 сата унапред уколико се ради о групи