Туристичка организација Кучево

Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

  • поступак јавне набавке мале вредности

Редни број јавне набавке радова: 1р/2016

Кучево: 04.03.2016. године