Turistička organizacija Kučevo

Mineralne vode

Mineralna voda “DUBOKA”

slide_home01Mineralna voda “DUBOKA” izvire sa dubine od 282 metra.  Njen izvor se nalazi u selu  Neresnica, u zaseoku Kisela Voda, neposredno iznad ušća Bukovske reke u Pek. Po svom tipu i sastavu spada u red kalcijum-bikarbonatnih voda, koje su u Srbiji manje zastupljene. Visok sadržaj kalcijuma, nizak sadržaj natrijuma, prisustvo kalijuma, magnezijuma i ostalih oligo-elemenata, čini da ova voda predstavlja pravi melem za zdravlje.

Oko 1 km uzvodno od izvora, gotovu u centru Neresnice nalazi se fabrika u kojoj se voda flašira. Fabrika je izgrađena po najstrožijim ekološkim standardima, a vodilo se računa i da se arhitektonski uklapa u lepu okolinu.

Izvor mineralne  vode ’’DUBOKA’’ nalazi se 5 km, a fabrika  na oko 6 km od centra Kučeva.

Iz česme na izvoru, mineralna voda neprekidno teče i može se koristiti besplatno.

Za više informacija posetite: www.duboka.rs

Izvor mineralne vode “Banja”,  u Rakovoj Bari

Izvor je u obliku manjeg vrela, snage oko 5 litara vode u sekundi iz kojeg se odmah formira potočić, koji se posle 300 m uliva u potok iz Malog Vrela, a ovaj se nedugo zatim uliva u Rakovobarsku Reku, desnu pritoku Peka.

Mineralna voda sa izvora Banja u selu Rakova bara

Interesantno je da je visinska razlika između mineralnog izvora i ušća u potok koji dolazi iz Malog vrela oko 100 m, što ukazuje na to da ova mineralna voda dolazi sa velike dubine. O ovoj mineralnoj vodi se malo zna. Veruje se da je po svom sastavu slična mineralnoj vodi ”DUBOKA”.

Mineralna voda sa izvora Banja u selu Rakova bara