Turistička organizacija Kučevo

Letnjikovac kralja Aleksandra I Karađorđevića

Letnjikovac kralja Aleksandra I Karađorđevića se nalazi  u selu Neresnica, 6 km. istočno od Kučeva, na magistralnom putu prema Majdanpeku i Negotinu. Objekat je u velikoj meri zapušten i zahteva temeljnu obnovu. Bez obzira na to, svakako ga vredi pomenuti, jer je nezaobilazni deo priče o zlatu koje se ispiralo u Peku. Treba reći da je opština Kučevo već obezbedila deo sredstava za njegovu obnovu, a  konkurisaće se i za dodatna sredstva, kako bi letnjikovac kralja Aleksandra zasijao  starim sjajem.

Prostornu celinu letnjikovca čine dva skladno ukomponovana dela: urbani sadržaj i park.

– Urbani deo letnjikovca čini  nekoliko zgrada:

  1. Prijemna zgrada – nalazi se ispred glavnog ulaza u letnjikovac. Služila je za potrebe administrativnog osoblja. U okviru nje postojala je i laboratorija za ispitivanje i kontrolu kvaliteta zlata.
  2. Pomoćna zgrada – nalazi se desno od prijemne zgrade. Zgrada je služila za život i rad pomoćnog osoblja.
  3. Kraljeva vila – centralna zgrada letnjikovca, koja je bila predviđena za boravak i odmor kraljevske porodice. Vila je smeštena duboko unutar letnjikovca, na suprotnoj strani u odnosu na prijemnu zgradu.
  4. Radionica – zgrada u kojoj su obavljane aktivnosti u vezi održavanja bagera. Ova zgrada se nalazi sa duge strane seoskog puta.

– Park. Nalazi se između vile i prijemne zgrade. Od drvnih vrsta dominiraju različiti četinari i listopadno drveće, naročito lipa i kesten.

Istorija nastanka Kraljeve vile i letnjikovca

Početkom 30 – tih godina prošlog veka, kralj Aleksandar je postao većinski suvlasnik akcionarskog društva ” Neresnica – Glogovica”, koje je planiralo intenzivnu eksploataciju zlata iz zlatonosnog peska Peka. U tom cilju kupljen je bager pomoću koga je trebalo da se vrši iskopavanje peska, o čemu danas svedoče ostaci minijaturnih rečna jezera u okolini. Radi nadgledanja radova, ali i zbog odmora, kralj je nameravao da češće dolazi u ovaj kraj. Odlučeno je da se izgradi adekvatna zgrada sa pratećim sadržajima gde bi kraljevska porodica odsedala tokom boravka u Neresnici. Na žalost, atentat na kralja 9. oktobra 1934, tri dana pre puštanja u rad gigantskog bagera, prekinuo je kraljeve planove u vezi sa zlatom i letnjikovcem.

Letnjikovac je do 1947.godine bio u vlasništvu kraljevske porodice Karađorđević, kada im je ova, kao i ostala imovina, dekretom konfiskovana. U međuvremenu nije bilo adekvatnog održavanja, zbog čega je ceo kompleks vidno oštećen. Zakonom o restituciji, rešen je pravni status letnjikovca, koji je dat na korišćenje opštini Kučevo.

U toku su pripreme za temeljnu obnovu letnjikovca i Turistička organizacija Kučevo očekuje da će letnjikovac, s obzirom na svoju zanimljivu istoriju, biti prvenstveno u funkciji razvoja turizma opštine Kučevo, tim pre što se nalazi u veoma lepom okruženju – u podnožju severnih obronaka Homoljskih planina, na par stotina metara od Peka. U okolini letnjikovca u Pek se uliva i pet bistrih planinskih rečica (Dubočka reka, Gložana, Komša, Bukovska i Ševička reka), od kojih svaka protiče kroz živopisne doline. Takođe, u neposrednoj blizini letnjikovca nalazi se novoizgrađena fabrika mineralne vode ”Duboka”. Jedan kilometar nizvodno, na ušću Bukovske reke u Pek, nalazi se i izvor ove mineralne vode sa česmom sa koje se voda može koristiti i besplatno. Izvor je u okruženju nekoliko minijaturnih jezera nastalih pre oko 80 godina iskopavanjem zlatonosnog peska u priobalju Peka.

Napomena: Turistička organizacija ,,Kučevo” još uvek ne organizuje turističke posete. Zgrada vile je trenutno oštećena i u planu je njena obnova.