Туристичка организација Кучево

“Краку Лу Јордан” – Археометалуршки антички комплекс из III века н.е.

Археолошко налазиште Краку Лу Јордан се налази у атару села Бродица, 14 км источно од Кучева, на ушћу Бродичке реке у Пек, 250 м од магистралног пута Пожаревац – Кучево – Неготин и непосредно поред железничке пруге Београд –  Пожаревац – Кучево – Зајечар.

Ар­хе­о­ло­шка ис­тра­жи­ва­ња, којима је руководио Археолошки институт Београд, започела су 1971. го­ди­не и уз мање прекиде трајала су до 1987. године. Откривени грађевински делови утврђења су конзервисани.

Kraku Lu Jordan

У питању је јединствени археометалуршки центар из римског периода, који је од средине III века н. е. па све до краја IV века н.е. био у функцији  металургије злата, сребра, бакра и гвожђа. Утврђење је припадало римској металуршкој области Metalla Aureliana, тако да је долина реке Пек представљала у касноантичком периоду регион од огромног економског интереса. Налазиште је посебно значајан споменик културе у домену историје металургије и један од веома ретких у Европи.

Ар­хе­о­ло­шко на­ла­зи­ште чини античко утврђење које се про­сти­ре на по­вр­ши­ни од 3,5 ha, док је укупна површина са заштићеном околином 19 ha. Утврђење је смештено на јужној падини уског узвишења са стрмим странама, чији бедеми прате конфигурацију тла. На источној страни је бедем ширине 2 м, за разлику од северне стране која је изузетно стрма и неприступачна, где је бедем ужи. На доњем делу налазила се капија. На северозападној страни откривена је унутрашња кула која је такође имала функцију металуршке радионице. Зидови су изграђени од ломљеног камена, шкриљца, који је везиван кречним малтером са додатком речног песка и шљунка.

У утврђењу је од средине III века па све до краја IV века обављана прерада руда злата, сребра, бакра и гвожђа. Истраживањима је откривено да су се унутар бедема налазиле радионице са пећима, просторије за припрему жара и више просторија где су били смештени рудари и прерађивачи руда.

Од покретног археолошког материјала пронађене су алатке, жрвњеви, жишци на високом постољу за осветљавање просторија, новац као и делови керамичког посуђа за припрему хране. Откривене су четири велике посуде – питоси у којима је топљена руда. Све ово данас се чува у Музеју рударства и металургије из Бора.  Могуће је да је у утврђењу постојала и ковачница, у којој је од метала добијеног прерадом, израђиван готов производ, на пример бакарне лампе.

Са туристичког аспекта ово је веома интересантан објекат,  због чега су у плану активности на његовом адекватном уређењу, како би се омогућиле организоване туристичке посете.  Околна природа  је незагађено обиље букових шума са питомим пропланцима и брзим, бистрим планинским речицама. Такође, у близини (11 км) је и Дубочка пећина. Верујемо да би Археолошко налазиште Краку лу Јордан, након адекватног уређења, постало занимљиво и за бројне ђачке екскурзије које се организују у правцу Ђердапа. Тренутно, услед недостатка финансијских средстава, одржавање налазишта не обавља се редовно, тако да су остаци бедема и грађевина су прекривени вегетацијом.

Иначе, одлуком Владе Републике Србије, Краку лу Јордан је 1983. године добио статус Културног добра од изузетног значаја. Осим њега, од античких археолошких налазишта у Браничевском округу овај статус има једино Виминацијум.