Turistička organizacija Kučevo

Grad Kučevo

U vreme vladavine Rimljana, Kučevo se zvalo Guduskum i predstavljalo je važan rudarski centar, da bi mu Sloveni kasnije promenili ime u Kučevo. Za vreme vladavine kneza Lazara, Kučevo se pominje kao Kruševica i ovaj naziv zadržava više vekova. U vreme kneza Miloša, nazivu se dodaje reč Gornja da bi se razlikovalo od istoimenog sela u donjem toku Peka. Ovo ime će zadržati sve do 1886. kada mu Narodna skupština Kraljevine Srbije ponovo vraća ime Kučevo. Danas je Kučevo administrativni, privredni i kulturni centar opštine Kučevo. Prema popisu iz 2011. godine, Kučevo je imalo 3.950 stanovnika.

Varošica se nalazi u plodnoj Zviškoj kotlini na kontaktu južnih obronaka Zviških planina i severnih obronaka Homoljskih planina. Retko očuvana priroda koja ga sa svih strana okružuje, kao da ga čuva od loših uticaja civilizacije. Reka Pek, koja protiče kroz Kučevo jedna je od najzlatonosnijih reka Evrope i predstavlja zaštitni znak ovog grada.

Odskora se sa preuređenog gradskog vidikovca ”Jelena stena” na kome se nalazi veliki metalni krst i odmorište može uživati u jedinstvenom pogledu na Kučevo, Pek, Zvišku kotlinu i Homoljske planine.

Naselje je zbijenog tipa, trouglastog oblika sa tendencijom širenja istočno, duž magistralnog puta  Požarevac – Majdanpek – Negotin, i južno, duž regionalnog puta Kučevo – Petrovac na Mlavi. Kroz Kučevo prolazi i železnička pruga Beograd – Požarevac – Majdanpek – Bor – Zaječar.

Privreda.  Od većih privrednih subjekata u Kučevu aktivni su Šumsko gazdinstvo ”Severni Kučaj”, kao i nekoliko privatnih preduzeća.

Ugostiteljstvo. Još pre Drugog svetskog rata u Kučevu je postojao hotel ’’Rudnik’’, koji je obnovljen i dograđen 1981.godine. Hotel je već duže vreme u privatnom vlasništvu, kategorisan je sa tri zvezdice i predstavlja moderan ugostiteljski objekat.

Kulturne ustanove. Glavno mesto zauzima Centar za kulturu, koji je organizator brojnih kulturnih manifestacija, kao i gradska biblioteka sa fondom knjiga koji nemaju ni mnogo veće gradske sredine.

Prosveta. U Kučevu postoji Osnovna škola i Srednja ekonomsko-trgovinska i mašinska škola, koja je verifikovana i za obrazovni profil turistički tehničar – IV stepen.

Sport. Kučevo ima sportsku halu i nekoliko sportskih klubova od kojih su najpoznatiji fudbalski klub ”Zvižd” i Ženski rukometni klub  ”Kučevo”.

Zdravstvene ustanove. Osim savremenog Doma zdravlja, u Kučevu postoji i  Starački dom sa oko 150 korisnika iz svih krajeva Srbije.

Svakako najpoznatiji Kučevljanin je Đorđe Marjanović, najveća legenda domaće pop muzike. U obližnjoj Neresnici rodio se i proveo najranije detinjstvo jedan od najvećih srpskih lirskih pesnika XX veka Stevan Raičković. U Kučevu je živeo i radio poznati slikar Dragan Kecman (+2010.). Od ostalih likovnih umetnika, ističu se slikar Mile Nadlački i svestrani likovni umetnik Petar Anđelković, vlasnik likovne galerije ’’Studenac’’.

Kučevo je od Požarevca udaljeno 54 kilometra, od Beograda 130 km a od Dunava (Golubac) 30 km.

Galerija fotografija

 • Centar za kulturu Kučevo
 • Glavna ulica u Kučevu
 • Kučevo - glavna ulica
 • Galerija 'Kecman'
 • Galerija 'Studenac'
 • Kučevo
 • Kučevo
 • Pogled na naselje Pek
 • Južni deo Kučeva - naselje Kolonija
 • Kučevo
 • Vidikovac 'Jelena stena'
 • Odmorište na vidikovcu
 • Vidikovac 'Jelena stena'
 • Vidikovac 'Jelena stena'
 • Vidikovac 'Jelena stena'