Turistička organizacija Kučevo

Dubočka pećina

Dubočka pećina je sa svojih 2.275 m, jedna od najdužih pećina u Srbiji. Nalazi se na severu Zviške kotline, u podnožju Zviških planina, na  suprotnom kraju opštinske teritorije u odnosu na pećine Cremošnja i Ravništarka. U ataru je živopisnog sela Duboka po kome je i dobila ime, u blizini (700.m) lokalnog asfaltnog puta Duboka – Radenka, oko  8 km daleko od državnog puta 33, IB reda Kučevo – Majdanpek – Negotin.

Ulaz u Dubočku pećinu

Posebno je impresivan pećinski ulaz, širok 25 metara i visok 20 metara. Glavni pećinski kanal u početnom delu je gigantskih razmera ( širok do 40 m i visok do 31 m). Prohodan je u dužini od 132 m,  dokle dopire i dnevno svetlo ali je siromašan nakitom. Pećinski nakit se nalazi u udaljenim kanalima, do kojih se može doći samo uz adekvatnu speleološku opremu. Kroz pećinu periodično protiče Ponorska reka. U omanjoj klisuri u podnožju pećine može se videti nekoliko lepih manjih vodopada.

Ogroman pećinski ulaz, prostrani ulazni kanal, kao i dopadljiva okolina, dovoljna su preporuka za posetu ovoj neobičnoj pećini.

Dubočka pećina je od Kučeva udaljena 20 km a od Beograda 150 km.

Napomena: Turistička organizacija ,,Kučevo” za sada ne organizuje turističke posete Dubočkoj pećini, ali daje sve informacije kako bi zainteresovani ljubitelji prirode mogli da je posete. Treba imati u vidu da od asfaltnog puta ( 4km od centra sela Duboka u pravcu sela Radenka, odnosno 20km od Kučeva) prema pećini vodi običan poljski put u dužini od oko 400 metara koji kasnije prerasta u šumsku stazu.

Geomorfološke i speleološke karakteristike

Dubočka pećina je rečna, tunelska pećina kroz koju periodski protiče Ponorska reka. Speleosistem Dubočke pećine sastoji se od tri celine:

–  Glavni kanal

–  Glinoviti kanal

–  Rusaljkin kanal

Ukupna dužina Glavnog kanala je 1.010 metara, Glinovitog kanala 480, a Rusaljkinog kanala 580 metara, što ukupno iznosi 1.870 metara. Sa sporednim kanalima dugačkim 405 metara, ukupna dužina pećinskog sistema Dubočke pećine iznosi 2.275 metara.

Glavni kanal

Glavni kanal ima 4  dela:

 1. Deo od ulaza u pećinu do Cvijićevog vira.

Dugačak je 132 m, širok do 40 m i visok do 31 m. Ovo je dvorana u obliku džinovskog hangara. Zidovi i tavanica su stenoviti, mestimično sa salivima i bigrenim oblogama a dno dvorane je kamenito. Ulazna dvorana ima dnevno svetlo.

 1. Deo od Cvijićevog vira do spajanja sa Glinovitim kanalom.

U ovom delu, Glavni kanal je dugačak 458 m, a sa sporednim kanalima 516 m. U ovom delu tavanica je bogatija nakitom i to stalagmitima. Vir unutar glavnog kanala nazvan je Biljanin vir da bi se očuvao spomen na narodnu svetkovinu i vašar koji su nekada  održavani ispred ulaza u pećinu.

 1. Deo od spajanja sa Glinovitim kanalom do spajanja sa Rusaljkinim kanalom.

Ovaj deo Glavnog kanala dugačak je 265 m. U ovom delu ima malo pećinskog nakita. Pažnju privlači «Baldahin», neobičan saliv u obliku nadstrešnice.

 1. Deo od spajanja sa Rusaljkinim kanalom do ponora – izlaza iz Glavnog kanala.

Dužina ovog dela Glavnog kanala  je 155 m, a sa sporednim kanalima, 172 m Osim kratkih stalaktita ovaj deo Glavnog kanala nema pećinski nakit.

Glinoviti kanal

Glinoviti kanal obuhvata najstariju fazu u razvoju speleosistema Dubočke pećine. U ovom kanalu razlikuju se 4 celine:

 1. Glinoviti kanal do Bunara. Dužina ovog dela kanala je 430 m, od čega na sporedne kanale otpada 100 m. Tavanica i zidovi su obloženi belim kalcitom, stalagmitima i stalaktitima. Pećinski pod je glinovit. Pažnju posebno privlači «Carski presto», bela kalcitna draperija koja na jednom mestu potpuno pregrađuje kanal.
 2. Stalagmitski kanal. Dugačak je 80 m, a sa sporednim kanalom 90 m. Karakterističan je po mnogobrojnim stalagmitma po kome je kanal i dobio ime. Interesantno je da svi stalagmiti imaju istu debljinu (10 cm), od podloge pa do vrha.
 3. Dvorana «Paklena gora». Dugačka je 33 m, široka 11 m i visoka 20 m. Završava se omanjim otvorom prepunim belih kristalnih stubova, stalaktita i stalagmita, koji je zbog svoje lepote nazvan «Carske dveri». Ujedno ovaj otvor predstavlja ulaz u dvoranu «Carska Riznica.
 4. Dvorana «Carska riznica». Ova dvorana je 37 m, široka do 22 m i visoka 10 m. Ovo je najlepši deo Dubočke pećine. Dvorana je krcata raznovrsnim pećinskim nakitom od snežno-belog iskričavog kalcita, sa tavanicom načičkanom sa hiljadama stalaktita.

 

Rusaljkin kanal

Rusaljkin kanal je dugačak 380 m, a sa sporednim kanalima 472 m. Predstavlja drugu, mladju fazu speleosistema Dubočke pećine. Ovaj kanal je vrlo uzan i nizak, a njegova širina iznosi 2-3 m. Na jednom mestu, po sredini kanala nalazi se zid od spojenih belih stalaktita i stalagmita ispred koga  je  postolje visine 1 m  na kojem se nalazi figura, koja liči na lice žene sa smedjom kosom. Figura je nazvana Rusaljka, po ženama – Rusaljkama, koje su deo jednog čudnog, mitskog običaja po kojem je selo Duboka nadaleko poznato.

Arheologija

Dubočka pećina je bila stanište neolitskog čoveka. U pećini su pronađene kosti pećinskog medveda, zubi dinoterijuma, koštane igle i druga ljudska oruđa.

Galerija fotografija

 • Dubočka Pećina
 • Dubočka Pećina
 • Dubočka Pećina
 • Dubočka Pećina
 • Vodopad 'Lepeza' ispod ulaza u Dubočku pećinu
 • Staza prema ulazu u Dubočku pećinu
 • Dubočka Pećina
 • Dubočka Pećina