Позив за подношење Понуда ЈН1/2020 – поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЈН 1/2020 ПОВЕЋАЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА НА КОМПЛЕКСУ „РАВНИШТАРКА“ -Надградња ресторана и радови на изградњи соба за смештај гостију

Continue Reading Позив за подношење Понуда ЈН1/2020 – поновљени поступак

Позив за подношење Понуде 2р/2019

Набавка добра - у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-Набавка и уградња котла и инсталација централног грејања у брвнарама на комплексу Равништарка Рок за достављање понуда: закључно…

Continue Reading Позив за подношење Понуде 2р/2019

Позив за подношење Понуде 1р/2019

Набавка радова Радови на изградњи котларнице за загревање брвнаре на комплексу Равништарка поступак јавне набавке мале вредности Рок за достављање понуда: закључно са 21.05.2019 године, до 12:00 часова. Датум отварања…

Continue Reading Позив за подношење Понуде 1р/2019