Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Овим правилником ближе се уређује начин планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Туристичке организације „Кучево“ Кучево. Правилником се уређује начин обављања послова јавних набавки у складу…

Continue Reading Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка поступак јавне набавке мале вредности Редни број јавне набавке радова:…

Continue Reading Набавка радова – изградња 3 (три ) монтажна објекта „БРВНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 53 м2, на комплексу Равништарка

Набавка радова – радови на изградњи монтажног објекта

Набавка радова – радови на изградњи монтажног објекта „БРВАНАРА- дрвена кућа“ у сивој фази од 50-55м2 , приземље са поткровљем, на комплексу Равништарка. - поступак јавне набавке мале вредности – …

Continue Reading Набавка радова – радови на изградњи монтажног објекта