Позив за подношење Понуда ЈН1/2020 – поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЈН 1/2020 ПОВЕЋАЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА НА КОМПЛЕКСУ „РАВНИШТАРКА“ -Надградња ресторана и радови на изградњи соба за смештај гостију

Continue Reading Позив за подношење Понуда ЈН1/2020 – поновљени поступак