Turistička organizacija Kučevo

28. FESTEF – PROGRAM

Plakat 28 FESTEF

PONEDELjAK 15.07.2019.

17.00 – PANORAMA (95.17 min.)

Zavičajna galerija Centra za kulturu Kučevo

 • KORIDA, Zoran Pejičić, BiH, 21.56 / 2017
 • ZVUCI SA SEMETEŠA – ETNOMUZIKOLOŠKO ISTRAŽIVANjE DANICE KRSTIĆ, Mile Jasnić, SRBIJA, 32.58 / 2017
 • “ČITULjA”, BELEŽNICA KOJA ČUVA SEĆANjE NA PORODIČNO STABLO, Natalija Vidić, SRBIJA, 2.00 / 2018
 • ĐELO VJERE I LjUBAVI, Mira Lolić Močević, BiH, 20.56 / 2018
 • PROIZVODNjA KAJMAKA, Snežana Šaponjić Ašanin, SRBIJA, 17.27 / 2017

20.00 – OTVARANjE (94.54 min.)

Zavičajna galerija Centra za kulturu Kučevo

 • HOMOLjSKI ROG, Aleksandra Marković, SRBIJA, 6.10 / 2018
 • ŽRVANj, Gulzat Egemberdijeva, NEMAČKA, 51.00 / 2017
 • IGRANKA ZA POKOJNOG EMILIJANA, Predrag Todorović, SRBIJA, 30.00 / 2019
 • KARTOLINE – Momjan, Igor Bezinović, HRVATSKA, 4.32 / 2019
 • VEŠTIČJI REZ, Radomirka Siljanoski, SRBIJA, 3.12 / 2015,AMATER

 

UTORAK 16.07.2019.

21.00 – PROGRAM FILMOVA (132.59 min.)

Plato ispred pošte u Kučevu

 • PUT NARODNE NOŠNjE, Miroslav Životić, Jovana Dišić, SRBIJA, 15.20 / 2018
 • MUDROST PLANINA, Daan Jongblut, HOLANDIJA, 40.00 / 2017
 • VERTEP U SREMU, Jelena Jovčić, SRBIJA, 21.00 / 2018
 • PREVODI, Tine Zener, GRENLAND, DANSKA, NEMAČKA, 20.20 / 2018
 • KARTOLINE – Štrigova, Ivana Pipal, HRVATSKA, 4.19 / 2019
 • U DOLOVIMA RAVNICE, Bojan Vojnov, SRBIJA, 16.00 / 2017
 • NEKOM SVOME, Sead Šabotić, CRNA GORA, 16.00 / 2019

 

SREDA 17.07.2019.

21.00 – PROGRAM FILMOVA (133.02 min.)

Plato ispred pošte u Kučevu

 • BISTRIČKE VODENICE, Novica Savić, SRBIJA, 3.50 / 2019
 • U IME…, Erlini Kardani, NORVEŠKA, 54.00 / 2017
 • SEOSKA SLAVA, Snežana Šaponjić Ašanin, SRBIJA, 24.02 / 2018
 • TRAGOVIMA NAŠIH PREDAKA, Luka Klapan, HRVATSKA, 30.00 / 2017
 • VELIKI PETAK U KRSTATOJ DžAMIJI, Slađan Stojanović, SRBIJA, 16.00 / 2019
 • SEKAR ARUM – ISKIVANjE JAVANSKOG GAMELANA, Maurice Gunning, IRSKA, 5.10 / 2017

 

ČETVRTAK 18.07.2019.

21.00 – PROGRAM FILMOVA (133.41 min.)

Plato ispred pošte u Kučevu

 • RUSALjKE, Aleksandra Marković, SRBIJA, 6.27 / 2018
 • SUSRET, Reza Madžlesi, IRAN, 29.37 / 2017
 • LU-LU-LU-LU, Predrag Todorović, SRBIJA, 24.00 / 2019
 • O MESECU, LUNI I NjIHOVIM ODBLESCIMA, IvanaVogrinc Vidali, SLOVENIJA, 21.00 / 2018
 • U POTRAZI ZA ZEMLjOM BEZ ZLA, Ana Asavedo, BRAZIL, 15.00 / 2017
 • VATRA ZA MRTVE, Miljana Vuković, SRBIJA, 8.37 / 2019
 • CURA ! Daniel Suberviola, ŠVEDSKA, ŠPANIJA, 29.00 / 2018

 

PETAK 19.07.2019.

14.00 – ETNOMOBIL, etnološki dečjifilmovi

Zavičajna galerija Centra zakulturu Kučevo

17.00 PROGRAM FILMOVA (92.25 min.)

Zavičajna galerija Centra za kulturuKučevo

 • AKO ME PRIMAŠ ZA BRATA, JA TEBE PRIMAM…, Svetlana Miljanić, SRBIJA, 30.00 / 2018
 • FALA MAJCI NA DIVOJCI, Davor Borić, HRVATSKA, 29.31 / 2018
 • PUT JEDNE NITI, Nebojša Ilić Ilke, SRBIJA, 14.39 / 2017
 • PANCULA: KAKO PLEŠEMO, Juri Badenhorst, JUŽNA AFRIKA, 6.55 / 2017
 • HOMOLjSKI ZMAJ, Jasna Janković, SRBIJA, 11.20 / 2019

20.00 ZATVARANjE, DODELA NAGRADA,

prikazivanje pobedničkog filma

Zavičajna galerija Centra za kulturu Kučevo