Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Овим правилником ближе се уређује начин планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Туристичке организације „Кучево“ Кучево. Правилником се уређује начин обављања послова јавних набавки у складу…

Continue ReadingПравилник о ближем уређивању поступка јавне набавке