Turistička organizacija Kučevo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Nabavka radova – Unutrašnji radovi u četiri brvnare na kompleksu Ravništarka

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Nabavka radova – Unutrašnji radovi u četiri brvnare na kompleksu Ravništarka – postupak javne nabavke male vrednosti – – – Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 29.6.2018. godine, do 12:00 časova. – Datum otvaranja ponuda: 29.6.2018. godine, u 12:15 časova.

Redni broj javne nabavke radova: 1/2018