КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Набавка радова – Унутрашњи радови у четири брвнаре на комплексу Равништаркa

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка радова – Унутрашњи радови у четири брвнаре на комплексу Равништарка – поступак јавне набавке мале вредности – – – Рок за достављање понуда: закључно са 29.6.2018. године, до 12:00 часова. – Датум отварања понуда: 29.6.2018. године, у 12:15 часова.

Редни број јавне набавке радова: 1/2018